ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΓΕΙΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η A’ φάση εγκατάστασης εξοπλισμού στον αγρό για την πιλοτική εφαρμογή του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ που προβλέπει βελτιστοποίηση της άρδευσης με χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού στη […]

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τρίτη συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για […]

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η δεύτερη συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού […]

KICK-OFF MEETING

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού […]