Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης λήψης αποφάσεων, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακτημένου νερού από την έξοδο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη γεωργία ακριβείας.

Η Β΄ φάση εγκατάστασης εξοπλισμού στην έξοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και του πειραματικού αγροτεμαχίου, για την πιλοτική εφαρμογή του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19/04/2022.

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν αισθητήρες μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανακτημένου νερού στην έξοδο της ΕΕΛ, οι οποίοι μετρούν και συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο, μετρήσεις που αφορούν την θερμοκρασία, την αγωγιμότητα, την θολότητα, το pH, τα νιτρικά (NO3), το ανθεκτικό διαλυμένο οξυγόνο (RDO), το δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP), τα ολικά κολοβακτηρίδια (total Coli), το χημικό και βιοχημικό απαιτούμενο οξυγόνο (BOD,COD), καθώς και το χλώριο.

Το 2ο σύστημα αισθητήρων εγκαταστάθηκε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση αναγκών του προγράμματος, σε τμήμα του πειραματικού αγροτεμαχίου το οποίο θα αρδεύεται με συμβατικό νερό και περιλαμβάνει σύστημα πύλης δικτύου τεχνολογίας LoRaWAN, το οποίο τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά πάνελ, καθώς και αισθητήρα μέτρησης εδαφικών παραμέτρων. Αναλυτικότερα, όσο αφορά τις εδαφικές παραμέτρους, θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο, μετρήσεις που αφορούν την θερμοκρασία, την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), και την υγρασία. Το 2ο σύστημα αισθητήρων λειτουργεί συμπληρωματικά στο 1ο σύστημα αισθητήρων, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο πειραματικό αγροτεμάχιο τον Δεκέμβριο του 2021.

Τα συστήματα αισθητήρων IoT εγκαταστάθηκαν για να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ με και χωρίς τη χρήση ανακτημένου νερού. Με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οικοσύστημα, το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις ανάγκες άρδευσης του αγρού, το βαθμό επικινδυνότητας χρήσης του ανακτημένου νερού, καθώς και την απαιτούμενη ανάμειξη και τιμολόγηση του ανακτημένου νερού από την έξοδο της ΕΕΛ.