Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)»
Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) ΠΕ για τη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη υλοποίησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.).

Κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε μορφή (PDF) – ΕΔΩ
Υποβολή Αίτησης, σε μορφή (DOC) – ΕΔΩ