Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», το έργο «Αυγείας». Σε χωράφι με ηλίανθους χρησιμοποιήθηκε πειραματικά για άρδευση ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Διαπιστώθηκε αύξηση της παραγωγής, με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης χημικών συστατικών.

Ένθετο Γεωργία: Χρήση ανακτημένου νερού από βιολογικό καθαρισμό για άρδευση