Την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τρίτη συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)».

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάστηκαν στους εταίρους λεπτομέρειες  υλοποίησης της πρώτης (εργαστηριακής) έκδοσης του δικτύου IoT για μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού και εδάφους. Αρχικά, παρουσιάστηκε η γενική αρχιτεκτονική του δικτύου ΙοΤ του ΑΥΓΕΙΑ και ακολούθως αναφέρθηκαν λεπτομέρειες υλοποίησης του δικτύου LoRaWAN που αφορούν στην πρώτη εργαστηριακή έκδοση του δικτύου ΙοΤ. Συγκεκριμένα, το Lora Gateway Bridge, Network Server και Application Server έχουν υλοποιηθεί κάνοντας χρήση της πλατφόρμας chirpstack (chirpstack platform) στον εξυπηρετητή (server) του εργαστηρίου σε ένα εικονικό μηχάνημα με λειτουργικό Ubuntu (Ubuntu Virtual Machine) με χρήση στατικής IP, σε υποδομή ιδιωτικού νέφους με χρήση  της πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους openstack cloud platform και docker  για την αποδοτική διαχείριση των πόρων αυτού. Χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα αισθητήρων Libelium Smart Environment Pro του Εργαστηρίου Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και συγκέντρωσης CO, το οποίο είναι συνδεδεμένο σε πύλη δικτύου MutliConnect Conduit LoRaWAN gateway της εταιρείας Multitech, η οποία λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων ISM 868. Οι αισθητήρες έχουν ενεργοποιηθεί με χρήση Over The Air Activation (OTAA).