Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η δεύτερη συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)».

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης συζητήθηκε ο σχεδιασμός πιλοτικής εγκατάστασης και παρουσιάστηκε στους εταίρους η πιθανή επιλογή του αγρού για την εγκατάσταση του πιλοτικού, τονίστηκε ο τύπος της καλλιέργειας καθώς και ο τύπος άρδευσης. Επιπλέον, τονίστηκε ότι έχει μελετηθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός και μελετώνται οι τεχνικές προδιαγραφές του. Τέλος, αναφέρθηκαν τα βήματα υλοποίησης της πρώτης έκδοσης του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ δηλαδή η πρώτη έκδοση δικτύου IoT και η διεπαφή ανοιχτών δεδομένων. Για την πρώτη έκδοση δικτύου IoT τονίστηκε πως το ΠΔΜ θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας για την επικοινωνία με τους αισθητήρες. Ενώ, η Agrosense θα προχωρήσει στην υλοποίηση της διεπαφής.