28 . 07 . 2020

Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ ξεκίνησε επίσημα στις 28 Ιουλίου 2020.