Στο παρακάτω βίντεο γίνεται παρουσίαση του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ και περιλαμβάνεται υλικό από την επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες του έργου.