Σχετικά με το Project

Το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των τεχνολογιών διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και των δικτύων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) για τη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού στη γεωργία.

Το “έξυπνο οικοσύστημα” θα αποτελείται από:

α) ένα καινοτόμο και εύκολο στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση δίκτυο ευρείας εκπομπής και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος,

β) ασύρματους αισθητήρες και ενεργοποιητές υψηλής ενεργειακής αυτονομίας εγκατεστημένους σε βέλτιστα σημεία στην επιφάνεια του χωραφιού και στις εξόδους υδάτων του βιολογικού καθαρισμού,  τα οποία θα επιτρέπουν λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία αυτοματισμών,

γ) μία πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες, τη συσχέτισή τους με ανοιχτά δεδομένα, την επεξεργασία, ανάλυσή τους και την υποστήριξη λήψης έξυπνων αποφάσεων που αφορούν στη χρήση ανακυκλούμενου νερού από το βιολογικό καθαρισμό, σε συνδυασμό με ένα σύστημα πρόβλεψης ποσοτικής και ποιοτικής μεταβολής της παραγωγής που λαμβάνει υπόψιν δεδομένα πραγματικού χρόνου και μετρήσεις της συγκεκριμένης έκτασης και τα συνδυάζει με ανοιχτά δεδομένα. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης που θα έχει ως στόχο την αύξηση του κέρδους της διαχειριστικής αρχής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους του γεωργού.