Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ συμμετείχε με περίπτερο στην 1η Έκθεση – Συνέδριο Καινοτομίας με τίτλο «Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που πραγματοποιήθηκε 7-9 Φεβρουαρίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοίλων Κοζάνης. Στόχος της έκθεσης ήταν η ανάδειξη του καινοτόμου επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συμμετείχαν Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις οι οποίοι παρουσίασαν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τους με σκοπό την σύναψη γνωριμιών, συμφωνιών και συνεργασιών. Η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών και συνέδρων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους του έργου, την πρόοδο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης λήψης αποφάσεων, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακτημένου νερού από την έξοδο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη γεωργία ακριβείας.

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ συντονίζει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα, και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και την Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών Agrosense Α.Ε.

Εταίροι έργου

 Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός Έργου: T2ΕΔΚ-04211).