Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η A’ φάση εγκατάστασης εξοπλισμού στον αγρό για την πιλοτική εφαρμογή του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ που προβλέπει βελτιστοποίηση της άρδευσης με χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού στη γεωργία ακριβείας.

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε σύστημα πύλης δικτύου τεχνολογίας  LoRaWaN στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ), καθώς και ενός αγρομετεωρoλογικού σταθμού σε τμήμα αγροτεμαχίου της περιοχής που θα αρδεύεται με χρήση ανακτημένου νερού εξόδου ΕΕΛ κατάλληλης ποιότητας. Αναλυτικότερα, θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο μετρήσεις που αφορούν πλήθος παραμέτρων, όπως ηλιακής ακτινοβολίας, υγρασίας, θερμοκρασίας αέρα, βιομετρικής πίεσης, κατεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, καθώς και υγρασίας εδάφους και αλατότητας σε τρία βάθη (5, 15, 25 cm), όπως επίσης και σύστημα μέτρησης NDVI. Η τροφοδοσία του αγρομετεωρολογικού σταθμού πραγματοποιείται με φωτοβολταικά πάνελ.

     

Ήδη στην περιοχή είναι εγκατεστημένος αγρομετεωρολογικός σταθμός του Εργαστηρίου Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών, ο οποίος θα εξυπηρετήσει το τμήμα του αγροτεμαχίου για το οποίο δεν προβλέπεται σύστημα άρδευσης (θα ποτίζεται με τη βροχή), ενώ το προσεχές διάστημα θα εγκατασταθεί στο τμήμα του αγροτεμαχίου που θα αρδεύεται με συμβατικούς υδατικούς πόρους αισθητήρες μέτρησης υγρασίας εδάφους και αλατότητας σε τρία βάθη για την καλύτερη παρακολούθηση της ανάπτυξης της καλλιέργειας του ηλίανθου και των επιπτώσεων της χρήσης διαφορετικών υδατικών πόρων για την άρδευση (συμβατικού ή ανακτημένου νερού).