Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 22/03/2023 η ημερίδα/σεμινάριο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» από το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  ΑΥΓΕΙΑΣ και ήταν ανοιχτή προς το κοινό.

Την ημερίδα χαιρέτησαν η συντονίστρια του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ Κυτίδης Κωνσταντίνος.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέλη διάφορων φορέων της περιοχής, καθώς και παραγωγοί, φοιτητές και ερευνητές και ξεκίνησε με την παρουσίαση των Προκλήσεων και προοπτικών των Αναδυόμενων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διαχείριση υδάτων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Έξυπνο Οικοσύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο βελτιστοποιεί τη χρήση ανακτημένου νερού από την έξοδο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΚ με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο στη Γεωργία Ακριβείας. Έπειτα περιγράφηκε η Πιλοτική  εφαρμογή του οικοσυστήματος και έγινε η αποτίμηση της απόδοσης της 1ης καλλιεργητικής περιόδου. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με απόψεις, συμπεράσματα και συζήτηση ανάμεσα στους εταίρους του ερευνητικού έργου και συμμετέχοντες στην ημερίδα.

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ συντονίζει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών, και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης και την Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών Agrosense Α.Ε.

Εταίροι έργου

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός Έργου: T2ΕΔΚ-04211)