Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 27/07/2023 η ημερίδα/σεμινάριο «Εκμάθησης Λειτουργιών του Οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ», στο πλαίσιο της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του ερευνητικού προγράμματος  «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας (ΑΥΓΕΙΑΣ)». Στην ημερίδα συμμετείχαν το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ΔΕΥΑ Κοζάνης (2ο χιλιόμετρο Κοζάνης-Θεσσαλονίκης).

Την ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης στελέχη, εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ και διαχειριστές των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή της Καρυδίτσας Κοζάνης, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με την παρουσίαση της προόδου της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και αποτελεσμάτων των έξυπνων μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που παρέχει το οικοσύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ με ιδιαίτερη έμφαση στον έξυπνο μηχανισμό δυναμικής τιμολόγησης. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα στους εταίρους του ερευνητικού έργου και τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ συντονίζει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών, και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης και την Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών Agrosense Α.Ε.

Εταίροι έργου

Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Κωδικός Έργου: T2ΕΔΚ-04211)