Στο παρακάτω βίντεο επιδεικνύονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ με σκοπό την χρήση του ανακτημένου νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού για άρδευση στη γεωργία ακριβείας.