Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ. Μέσα από αυτά τα βίντεο γίνεται κατανοητό το αντικείμενο του ΑΥΓΕΙΑ, οι στόχοι του, οι καινοτόμες λύσεις του καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.