ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΓΕΙΑΣ

Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, συγκεντρώνοντας και […]

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας […]

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΠΕ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας […]

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΓΕΙΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η A’ φάση εγκατάστασης εξοπλισμού στον αγρό για την πιλοτική εφαρμογή του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ που προβλέπει βελτιστοποίηση της άρδευσης με χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού στη […]

3rd PROJECT MEETING

The 3rd meeting of the research program AUGEIAS (Intelligent IoT management platform for treated wastewater reuse for agricultural use) was hosted online on the 20th of May 2021. [...]

2nd PROJECT MEETING

The 2nd meeting of the research program AUGEIAS (Intelligent IoT management platform for treated wastewater reuse for agricultural use) was hosted online on the 20th of May 2021. [...]

KICK-OFF MEETING

On Wednesday, October 5, 2020, the kick-off meeting of the partners took place online in the framework of the research program entitled «Intelligent IoT management platform for treated wastewater reuse for agricultural use(«AUGEIAS»)».