Βίντεο παρουσίασης του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ

31 Δεκεμβρίου 2021

 

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ. Μέσα από αυτό το βίντεο γίνεται κατανοητό το αντικείμενο του ΑΥΓΕΙΑ, οι στόχοι του, οι καινοτόμες λύσεις του καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Βίντεο επίδειξης λειτουργιών του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ

31 Μαΐου 2023

 

Στο παρακάτω βίντεο επιδεικνύονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ με σκοπό την χρήση του ανακτημένου νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού για άρδευση στη γεωργία ακριβείας.

Βίντεο παρουσίασης του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ, στο οποίο περιλαμβάνεται υλικό από την επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες του έργου

20 Ιουλίου 2023

 

Στο παρακάτω βίντεο γίνεται παρουσίαση του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ και περιλαμβάνεται υλικό από την επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες του έργου.